sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Security Management Software

Denna typ av programvara syftar till att integrera olika säkerhetssystem från olika leverantörer till en enda plattform.

En sådan typ av mjukvaruplattform kan till exempel hantera åtkomstkontroll, videoövervakning, automatisk igenkänning av registreringsskyltar, kommunikation, intrångsdetektering och analys.

Alla lösningar från Sensurity levereras med det egna intuitiva kontrollmjukvaran kallad UNIVERSE. För mer komplicerade installationer har Sensurity ett partnerskap med Genetec för att integrera sina produkter till Genetec Security Center (marknadens ledande SMS).