sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Radartvärsnitt

Radartvärsnittet är ett mått på effekten en fysisk närvaro har på radarvågor. När en radarvåg träffar ett mål så sprids eller reflekteras den, och denna föränding på vågen mäts av mottagaren.

Målets förmåga att sprida eller reflektera vågen kallas för målets radartvärsnitt och bestäms av en rad faktorer inklusive dess storlek, vikt, material, densitet, etc.

I Sensurity's produkter jämförs mätningen som registrerats av mottagaren med informationen som erhållits av ett stort antal måls radartvärsnitt. Denna jämförelse används sedan för att bestämma radartvärsnitt för målet och därifrån bestämma om målet i själva verket är en människa, ett fordon eller en händelse som inte är ett intrång.