sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Monostatic Radar

Monostatisk radar är en radar där sändaren och mottagaren är i en och samma fysiska enhet. Radiofrekvensvågorna sänds mot målobjektet, studsar tillaka och återgår sedan till enheten där de fångas av mottagaren.