sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Installation footprint

Termen "installationsfotavtryck" avser mängden utrymme som tas, störs eller rensas för att installera och ha ett system i bruk.

För lösningar gällande områdessäkerhet så tar fotavrycket vanligtvis hänsyn till den mängd markutrymme som upptas av ett system, systemets höjd, mängden kablar som krävs, mängden grävning som krävs, antalet och storleken av fästen (stolpar eller stolpar) som krävs, etc.

Sensurity's lösningar har ett mycket litet fotavtryck.