sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Dödzon / Blind fläck

 En dödzon är ett område som är inte är inkluderat i zonens detekteringen. 

Exempelvis så kan mikrovågsradarsändare bara projicera cigarettformade detektionszoner, vilket resulterar i att dödzoner finns vid sändarens övre och nedre ändar. HALO löser detta problem genom att använda infraröda laserdetektorer för att täcka dessa områden, vilket resulterar i noll antal dödzoner.