sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Avancerat perimetersystem

Detta är en typ av utrustning för områdessäkerhet och bevakning, som använder digital signalbehandling för att förbättra dess effektivitet.

Exempelvis är Sensurity's PID-system byggda med förmågan att kontinuerligt skanna sin miljö och självkalibrera till förändrade parametrar i dess miljö, vilket minskar risken för falska larm orsakade av miljörelaterade faktorer. PID-systemen har även en inbyggd funktion att ge ifrån sig information om platsen och arten av upptäckt intrångsförsök.

Syftet med ett avancerade perimetersystem är att upptäcka inkräktare med hög tillförlitlighet samtidigt som man ignorerar irrelevanta intrångshändelser. Detta innebär att system kan ignorera detektering av bladverk, skräp, små djur eller olika väderförhållanden som korsar detekteringszonen.