sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Radar

Definitionen av radar (Radio Detection And Ranging) är ett detekteringssystem som använder sig av radiovågor för att bestämma förekomsten av objekt.

Ett radarsystem består av en radio- eller mikrovågsändare och en mottagare. Radio- eller mikrovågor som tar sig väg från sändaren till mottagaren störs av alla objekt däremellan, vilket skapar en unik signatur för det objektet i vågen.