sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

PIDS - Perimeter Intruder Detection System

PIDS definieras som ett system med en eller flera tekniker utformade för att upptäcka närvaron av en inkräktare som försöker bryta en definierad omkrets och varna förutbestämda personer för närvaron av inkräktaren.