sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Definitioner och ordlista

Nedan finner du en förklaring på ofta förekommande ord och förkortningar som nämns för Sensurity's PIDS lösningar i alfabetisk ordning. 

Avancerat perimetersystem

Sensurity Definition & Ordlista
Detta är en typ av utrustning för områdessäkerhet och bevakning, som använder digital signalbehandling för att förbättra dess effektivitet.…

Bistatic Radar

Sensurity Definition & Ordlista
Bistatisk radar är namnet som ges till ett radarsystem som består av en sändare och mottagare som är separerade / belägna på olika platser.…

Digital Signal Processing

Sensurity Definition & Ordlista
Definitionen av digital signalbehandling är användningen av datorer (eller specialiserade processorer) för att analysera en signal mot en…

Dödzon / Blind fläck

Sensurity Definition & Ordlista
En dödzon är ett område som är inte är inkluderat i zonens detekteringen. Exempelvis så kan mikrovågsradarsändare bara projicera cigarettformade…

Falsk larmfrekvens

Sensurity Definition & Ordlista
Definitionen av en falsk larmfrekvens är den hastighet med vilken falska larm uppstår i förhållande till riktiga sanna larm. Vid…

Infrafrött (IR)

Sensurity Definition & Ordlista
Infraröd strålning (IR) är elektromagnetisk strålning med längre våglängder än synligt ljus. Detta betyder att infraröd strålning är osynlig för…

Installation footprint

Sensurity Definition & Ordlista
Termen "installationsfotavtryck" avser mängden utrymme som tas, störs eller rensas för att installera och ha ett system i bruk. För lösningar…

Monostatic Radar

Sensurity Definition & Ordlista
Monostatisk radar är en radar där sändaren och mottagaren är i en och samma fysiska enhet. Radiofrekvensvågorna sänds mot målobjektet, studsar…

Mottagare / Receiver

Sensurity Definition & Ordlista
En sändare producerar radiofrekvenspulser av energi som sedan strålas över detektionszonen till mottagaren. Förkortningen för sändaren är Tx.…

Power-Over-Ethernet

Sensurity Definition & Ordlista
Power Over Ethernet (PoE) tillåter både datakommunikation och elektrisk kraft att överföras via en enda (Ethernet) kabel. Utrustning som…

Radar

Sensurity Definition & Ordlista
Definitionen av radar (Radio Detection And Ranging) är ett detekteringssystem som använder sig av radiovågor för att bestämma förekomsten av…

Radarfrekvens

Sensurity Definition & Ordlista
Frekvens beskriver antalet vågor som passerar en fast plats under en viss tid. Högre radarfrekvenser är mycket mer känsliga för fysisk närvaro…

Radartvärsnitt

Sensurity Definition & Ordlista
Radartvärsnittet är ett mått på effekten en fysisk närvaro har på radarvågor. När en radarvåg träffar ett mål så sprids eller reflekteras den,…

Sändare / Transmitter

Sensurity Definition & Ordlista
Sändaren producerar radiofrekvenspulser av energi som sedan strålas över detektionszonen till mottagaren. Förkortningen för sändaren är Tx.…

Security Management Software

Sensurity Definition & Ordlista
Denna typ av programvara syftar till att integrera olika säkerhetssystem från olika leverantörer till en enda plattform. En sådan typ av…