sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Hållbarhet & MIljö

Hållbarhet / SustainabilityVi har alla ett gemensamt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Vår ambition är att tänka hållbart genom samtliga led i vår organisation, från val av leverantör, transportör och materialval i våra produkter till mängden papper vi använder på kontor. Vårt hållbarhetsarbete mynnar ut i de två områdena miljö och kvalité som allt som oftast går hand i hand.

Confivos miljöansvar står högt upp på vår agenda och vi strävar efter att alltid säkerställa minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Det tar sig till uttryck genom att vi alltid väger in miljöaspekter vid val av samarbetspartners och inköp av produkter.

 

Kundutlåtanden