sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Finansiering

Ett enkelt sätt att hålla lösningen modern och i toppskick

confivo bg 4030

Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en funktion/utrustning. Med ett hyresavtal får ni som hyrestagaren möjlighet till byte av funktionen/utrustningen alternativt komplettering av denna under pågående hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme för förändring och uppgradering. Efter hyrestidens utgång kan ni välja att antingen förlänga hyran eller att lämna tillbaka utrustningen.

Genom att hyra utrustning försäkrar ni er om att ni alltid har en teknik som möter era och omgivningens behov. Ni kan även välja att inkludera tjänster där ni betalar ett fast pris per månad och där vi tar hand om allt runt ikring (diverse tjänster kopplade till lösningen/funktionen).

Genom att hyra istället för att köpa, får ni följande fördelar:

  • Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar.
  • Genom att hyra binder ni inte ert kapital, använder inte era bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp ert kreditutrymme.
  • Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad.
  • Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
  • Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då ni som hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.
  • Minskade administrativa uppgifter kopplade till inköp och licenshantering
  • Uppdaterade lösningar som möter era behov.
  • Allt samlas på en faktura och företaget betalar bara för maskinens funktion genom en månadskostnad

Så här fungerar det

Vi går tillsammans igenom den budget som finns samt de behov och önskemål er organisation/företag har och föreslår därefter en finansieringsplan som matchar dessa. Kontakta oss för mer information här

 

Kundutlåtanden